Przedszkole Publiczne w Osiu

Witamy na stronie :)

Informacje dla rodziców

Statut

Licznik odwiedzin

650344
Dziś
Wczoraj
W tym miesiącu
Miesiąc temu
Razem
84
400
14657
29490
650344
IP: 3.210.184.142
2021-05-16 04:10

BIP

bip.png

Deklaracja dostępności

deklardostmod.png

Galeria

 

Informacja

INFORMACJA!

                      Komisja Rekrutacyjna informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone do Przedszkola Publicznego w Osiu na rok szkolny 2020/2021, biorące udział w rekrutacji uzupełniającej zostały zakwalifikowane.    

W związku z powyższym, prosimy rodziców dzieci, które brały udział w rekrutacji uzupełniającej, aby w dniach od 10 do 16  czerwca, potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenia prosimy przesłać drogą mailową na adres przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WZÓR:

                                                                         Oświadczenie

          Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka  ................................  ( imię i nazwisko dziecka), urodzonego  ............................................. ( data i miejscowość) do Przedszkola Publicznego w Osiu na rok szkolny 2020/2021.  

                             

                                                                                                                 podpis rodzica

Informacja

Informacja  o rekrutacji uzupełniającej do przedszkola.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju prosimy, żeby osoby zainteresowane, które chcą złożyć wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami do Przedszkola Publicznego w Osiu, złożyły stosowne dokumenty w formie elektronicznej w postaci skanów lub fotografii dokumentów  na adres                           e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania wniosków od 22.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Tel. 530 725 632

 

Wnioski wraz z załącznikami

pobiera się na stronie przedszkola w zakładce Rodzice

    (oświadczenie, wniosek, klauzula informacyjna)

 

Informacja

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

 

Planujemy otworzyć Przedszkole od 20 maja 2020 r.

Termin ten został uzależniony  od wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  oraz możliwości dokonania zakupu środków ochrony osobistej.

Rodzicu!

 

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym fakcie dyrektora  za pośrednictwem wychowawcy, przynajmniej dwa dni przed planowanym terminem.

Dziecku zapewnij indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

Przekazuj na bieżąco informacje o stanie zdrowia dziecka.

Nie posyłaj do przedszkola dziecka chorego i w sytuacji, kiedy w domu przebywa ktoś

na kwarantannie lub w izolacji.

Zabrania się przynoszenia przez dziecko wszelkich zabawek.

Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jeden opiekun.

Rodzice powinni zapoznać się z  Procedurami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Publicznego w Osiu                                     w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

                                  /-/  Ewa Mechlińska

                                                                Dyrektor Przedszkola Publicznego w Osiu                                         

                                                                                      

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Szanowni Państwa w nawiązaniu do wcześniejszej informacji o otwarciu z dniem 6 maja przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Osie w związku  z bardzo małym zainteresowaniem ze strony rodziców tą formą opieki nad dziećmi jestem zmuszony odwołać swoją wcześniejszą decyzję o ich otwarciu z dniem 6 maja.

Jednocześnie 30 kwietnia Główny Inspektor Sanitarny wydał  szczegółowe rygorystyczne wytyczne przeciw epidemiologiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

Dodatkowy czas pozwoli na lepsze przygotowanie się do przyjęcia odpowiedzialności za zdrowie  dzieci, Państwa, nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty.

 O nowym terminie otwarcia zostaniecie Państwo poinformowani.


                                                                                                     /-/ Michał Grabski

                                                                                                       Wójt Gminy Osie

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Od 6 maja br. otwieramy przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Osie. Ze względu na sytuację epidemiczną Wójt Gminy Osie ogranicza liczebność grupy przedszkolnej.

W pierwszej kolejności z opieki przedszkolnej będą korzystały te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Rodzicu!

Jeśli chcesz przyprowadzić swoje dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, powiadom o tym fakcie dyrektora za pośrednictwem wychowawcy przynajmniej dwa dni przed planowanym terminem. Dziecku, które ukończyło 4 lata, zapewnij indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Przekazuj na bieżąco informacje o stanie zdrowia dziecka. Nie posyłaj do przedszkola/ oddziału przedszkolnego dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Zabrania się przynoszenia do przedszkola wszelkich  zabawek.
Dzieci do przedszkola/ odddziału przedszkolnego przyprowadza i odbiera tylko jeden opiekun.

 

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki oraz zasady postępowania

na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID - 19.

 

 1. Dyrektor zapewnia środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 2. W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 3. Dzieci w małych grupach przebywają w wyznaczonych i stałych salach.
 4. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do jednego Rodzica/ Opiekuna.
 5. Przy wejściu na teren placówki dezynfekujemy ręce.
 6. Co najmniej raz na godzinę wietrzymy sale, w których przebywają dzieci.
 7. Zajęcia opiekuńcze odbywają się wyłącznie na terenie placówki.
 8. Regularnie przypominamy dzieciom o podstawowych zasadach higieny.
 9. Zabrania się przynoszenia dzieciom zabawek z domów.
 10. Spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się wyłącznie w salach z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 11. W przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore wychowawca odizolowuje dziecko
  od grupy i o tym fakcie natychmiast powiadamia dyrektora i Rodziców/ Opiekunów.
 12. Do czasu odebrania dziecka z przedszkola/ oddziału przedszkolnego opiekuje się nim osoba wyznaczona przez dyrektora.

tygrysek

Copyright © 2017